page contents - فرهنگ
a href="">

تفاوت قرون تاریک و قرون وسطی
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
بدون نظر

تفاوت قرون تاریک و قرون وسطی

تفاوت قرون تاریک و قرون وسطی قرون تاریک قرون تاریک به دوره زوال شرایط اقتصادی و فرهنگی اروپا اشاره دارد. مورخان تقریبا این دوره را به عنوان اوایل قرون وسطی در نظر می گیرند. این دوره بین سالهای ۴۰۰ میلادی و ۱۰۰۰ میلادی واقع شده است. این دوره بین سقوط امپراطوری روم و رنسانس قرار […]

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت آزادی اسلامی و آزادی غربی

آزادی‌ یکی‌ از اصیل‌ترین‌ ارزش‌های‌ نوع‌ بشر به‌ شمار می‌رود؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ همگان‌ آن‌ را می‌ستایند. اما این کلمه با معنای خاص (معنای اصطلاحی رایج در فرهنگ امروز)خود بیش از چند قرن نیست که برسر زبان ها ست وبه نظر می رسد علت پیدایش آن ،انقلاب اجتماعی اروپا در قرن اخیر است. دربرخی جوامع […]

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت دین و فرهنگ

تعریف «دین» و «فرهنگ» چیست؟ از سوی جامعه شناسان و اندیشمندان دینی تعاریف متعددی از دو واژه «فرهنگ» و «دین» ارائه گردیده است که نقل و بررسی هر یک از آنها و مقایسه بین دین و فرهنگ بر حسب هر یک از تعاریف، کاری بس دشوار و ملال آور خواهد بود. از این رو، ابتدا […]

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت فرهنگ و تمدن

هر چند میان تمدن و فرهنگ، تمایز معنایی وجود دارد، رابطه ی میان آن ها ارتباطی متقابل و متعامل است. به نظر می رسد گفتار دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، در زمینه ی تفاوت تمدن و فرهنگ فراگیرترین نظریه باشد.وی دو تفاوت اصلی برای آن ها بر می شمارد: نخست آن که، تمدن بیشتر جنبه […]

Page 1 of 11

This site is protected by wp-copyrightpro.com