page contents - فیزیک
a href="">

تفاوت گرما و دما
سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵
بدون نظر

تفاوت گرما و دما

تفاوت گرما و دما تفاوت گرما و دما – گرما و دما دو وا‍ژه ای هستند که اغلب در فیزیک وشیمی مورد استفاده قرار می گیرند.دو مفهوم که به حالت فیزیکی مشابهی اشاره می کنند،اما در بسیاری جهات با یکدیگرتفاوتهاییدارند. مردم این دو واژه را به جای هم استفاده می کنند که اشتباه است.البته وقتی درجه […]

شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت ماورا الطبیعه و مابعد الطبیعه

مابعدالطبیعه معادل کلمه متافیزیک است و به پدیده هایی خارج از بعد و جهان فیزیکی اطلاق می شود. اما ماوراالطبیعه معادل کلمه پارانرمال است و به پدیده هایی که از سطح عادی و طبیعی خارج شوند، گفته می شود. بسیاری از پدیده های متافیزیکی برای انسانها غیرطبیعی است و در پارانرمال هم قرار می گیرد. […]

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲
یک نظر

تفاوت موج صوتی وموج الکترو مغناطیسی

سه تفاوت بین موج های الکترو مغناطیسی وامواج صوتی وجود دارد: ۱- موج های صوتی از نوع امواج مکانیکی بوده که برای انتشار به محیط مادی نیاز دارند ولی موج های الکترو مغناطیسی می توانند از محیط خلاء (جایی که هیچ ماده ای وجود ندارد) عبور کنند مانند نور خورشید که از خورشید به زمین […]

Page 1 of 11

This site is protected by wp-copyrightpro.com